• Eesti
 • English
 • Finnish
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Norwegian Bokmål
 • Russian
 • Swedish
 • +372 6599 240

„KEVADKAMPAANIA“ REEGLID

1. Kampaania

1.1 Kampaania on 13.04.2020-11.05.2020 (k.a) toimuv auhinnamäng, mida korraldab Malmerk Klaasium OÜ (registrikoodiga 12415120, asukohaga Valdeku 132, Tallinn, 11216 edaspidi Korraldaja). Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

1.2 Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud, välja arvatud Korraldaja ettevõtte töötajad ja pereliikmed.

2. Osalemine

2.1 Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et on tutvunud ning nõustunud Kampaania reeglite ja tingimustega.

2.2 Kampaaniast osa võtmiseks peab osaleja omama isiklikku kontot sotsiaalvõrgustikus Facebook ja täitma  järgmised tingimused:

 1. Tegema foto oma klaasimist vajavast rõdust/terrassist selliselt, et fotol oleks näha klaasimist vajav osa.
 2. Lisama foto Malmerk Klaasiumi Facebooki lehe originaal Kampaaniapostituse kommentaaridesse koos põhjendusega, miks on soov oma rõdu/terrassi klaasida.
 3. Märkima postituse kommentaaridesse 3 sõpra, kes ka terrassi- või rõduklaasimist vajaksid.
  .

2.3 Foto avaldaja peab omama foto autoriõiguseid ja võtma vastutuse avaldatud foto sisu eest. Korraldajal on õigus Kampaania raames esitatud materjali töödelda, muuta ja kohandada.

3. Auhinnad

3.1 Kampaania auhinnaks on 1 kinkekaart väärtuses 500€, mida saab realiseerida ühekordselt Malmerk Klaasiumi rõdu- või terrassiklaaside tellimuse eest tasumisel. Kinkekaart kehtib Eesti vabariigi territooriumil ja on kasutatav pakkumisel toodud tellimuse täitmise aega arvestades. Kui soetatava toote väärtus on alla kinkekaardi väärtuse, siis ülejäänud summat ei hüvitata rahas.

3.2  Auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

4. Võitjate väljakuulutamine

4.1 Võitjad loosib Malmerk Klaasium välja juhusliku valiku alusel Kampaanias osalejate vahel 11.05.2020 ja teeb võitja teatavaks Facebooki Kampaania originaalpostituse kommentaarides. Loosimine toimub läbi veebilehe www.random.org. Võitjaga võetakse ühendust Malmerk Klaasiumi Facebooki lehel Kampaania originaalpostitust kommenteerinud kasutaja profiili kaudu 5 tööpäeva jooksul alates võitja väljaloosimisest. Kui võitja kasutaja profiil ei võimalda privaatsõnumi saatmist, siis on võitja kohustatud Malmerk Klaasiumiga ühendust võtma 5 tööpäeva jooksul alates võitja väljakuulutamise päevast.

4.2 Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav 10 tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist, kaotab ta õiguse auhinnale. Korraldajal on õigus loosida välja uus võitja.

4.3 Võitja saab kinkekaardi kätte Malmerk Klaasiumi kontorist Valdeku 132, Tallinn või võitja poolt antud aadressil tavaposti teel. Auhinna vastu võtmise õigsuse tõendamiseks peab võitja Korraldaja nõudmisel tõendama oma isiku vastavust auhinna võitjana ees- ja perekonnanime kaudu ja auhinna postiga saatmise korral avaldama täpse postiaadressi.

4.4 Võitja saab kinkekaarti kasutada rõdu- või terrassiklaaside tellimuse eest tasumiseks kuni 11.05.2021. Kinkekaarti on võimalik kasutada nii enne kui pärast käesoleva Kampaania toimumist tehtud pakkumistele ja ei ole nimeline.

4.5 Kampaania auhinna võitmist ja vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena Korraldajale kasutada võitja nime ja asukohta linna/asula täpsusega oma kanalites, reklaamides, PR-Kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

5. Muud tingimused

5.1 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Korraldajale jääb õigus muuta Kampaania reegleid, teavitades sellest eelnevalt avalikkust läbi Malmerk Klaasiumi Facebooki fännilehe.

5.2 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele Facebooki Kampaania originaalpostituse, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.

5.3 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult aadressil klaasium@malmerk.ee kahe nädala jooksul pärast Kampaania lõppemist.

5.4 Kommenteerides Kampaaniapostitust Malmerk Klaasiumi lehel annab kasutaja Malmerk Klaasiumile loa kasutada kommentaaridesse postitatud sisu Malmerk Klaasiumi kanalites ja turunduslikel eesmärkidel.

5.5 Facebook ei ole antud Kampaaniaga mitte mingil moel seotud.

5.6 Lisateavet Kampaania kohta saab e-posti teel klaasium@malmerk.ee või telefonil 6599 247.