• Eesti
  • English
  • Finnish
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Norwegian Bokmål
  • Russian
  • Swedish
  • +372 6599 240
Tagasi

Klaasist rõdud eeldavad majaelanike ühist otsust

12Linnas liikudes jääb silma, et päris paljud varemalt lahtistena rajatud rõdud on nüüd kinni ehitatud. Selline tegevus, kus ühe korteri klaasist rõdul on tumedaks peitsitud puitraam, teisel valge plastmassraam ning kolmas on rõduava kaetud põimitud bambusmatiga, riivab silma ning jätab linnast slummistunud ilme.

Lahendusi saab siin olla kaks. Esiteks, korteriühistu koosolek otsustab, et mingit kinniehitamist ei lubata ning ka seniste klaasist rõdude juurdeehitused lammutatakse. Teine võimalus on, et jõutakse üksmeelele ning kõikide rõdude klaasid tulevad ühesugused. Viimane võimalus on kindlasti parem, sest majja tuleb juurde kasulikku pinda, maja säilib kauem ning selle väärtus kinnisvaraturul tõuseb. Et sellist tegevust toetab ka sihtasutus Kredex, siis on võimalik neilt tagasi saada 15%, 25% või 40% tööde hinnast sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest. Samuti maksab Kredex poole tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve kuludest.

Millised on Kredexi toetuse tingimused?

Kredexi toetuste eesmärk on kortermaja võimalikult täielik renoveerimine, et suurendada energiatõhusust, pikendada hoone eluiga ning tõsta selle väärtust kinnisvaraturul. Toetatavate tegevuste nimekiri on päris pikk, selle punkt 2 märgib muuhulgas, et toetatakse korterelamu rõdude ja lodžade korrastamist ja projektijärgset kinniehitamist.

Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis.

Sõltumata sellest, kui suurt toetust taotletakse, on esimeseks sammuks energiaauditi tellimine ja energiamärgise saamine. Kui taotletakse 25% või 40% toetust, siis tuleb järgmisena valida tehniline konsultant, panna kirja lähteülesanne ning koostada eelarve. Seejärel on vaja tellida ehitusprojekt ning taotleda ehitusluba. Samal ajal tasub uurida, millised on pangast laenu saamise tingimused. Siis tuleb läbi viia üldkoosolek ning esitada toetuse saamise taotlus. Kredex langetab otsuse toetuse maksmise kohta ja saadab ehitusprojekti ekspertiisi (mille kulud katab Kredex). Järgmiseks esitatakse Kredexile hinnapakkumise ja laenuotsus ja laenutaotlus panka. Siis on vaja hanget ehitaja leidmiseks ning temaga lepingu sõlmimiseks. Kredex maksab toetuse välja pärast tööde vastuvõtmist.

Leidke klaasist rõdudest huvitatud eestvedaja!

Kredexi nõuded võivad esimesel hetkel tunduda keerulistena, aga kui plaanis on põhjalik rekonstrueerimine, siis on suurem osa neist töödest vajalikud niikuinii, toetuse taotlemisest sõltumata. Ennekõike on tarvis, et korteriühistu leiaks inimese, kellel on piisavalt ettevõtlikkust, et kõik tingimused endale selgeks teha ning ühistu liikmete toetus saavutada. Klaasist rõdud on investeering, ja kui selle juures saab kasutada riiklikke toetusi, siis seda parem!

Tule tutvu näidistega meie kontorites Tallinnas ja Tartus või küsi personaalset pakkumist!

Tagasi