• Latviešu
 • English
 • Estonian
 • Finnish
 • Lithuanian
 • Norwegian Bokmål
 • Russian
 • Swedish
 • +372 6599 240

OÜ Malmerk Klaasium

Malmerk ir uzņēmums, kura pamatnodarbošanas ir

 • balkonu un terašu stikla sistēmu,
 • balkonu norobežojumu,
 • nojumes.

izgatavošana un uzstādīšana. Uzņēmums 2013 gada 1. februārī tika radīts uz AS Malmerk Fassaadid balkonu izstrādājumu nodaļas bāzes. Uzņēmuma komanda šajā sfērā koncernā darbojas jau no 1997 gada.

Patreizējās balkonu nodaļas darbu apjoms gadu gaitā ir nemainīgi audzis un papildus Igaunijas tirgum, produkcija būtiskā apjomā tiek pārdota arī Latvijā, Lietuvā, Krievijā un Somijā.

2012. gada beigās uzņēmums radīja savu balkonu un terašu stiklu sistēmu.Jaunā sistēma balstīta uz uzņēmuma inženieru izstrādātiem profiliem un plastmasas daļām un tā veiksmīgi izgājusi VTT drošības testus Somijā. Kā arī sistēmai ir iegūts CE-markējuma sertifikāts.

Mūsu misija

Pārvērst āra platības par praktisku, drošu un pastāvīgā lietošanā esošu telpu.

Mūsu vīzija

Būt par iecienītāko stikla-alumīnija balkonu un terašu izstrādājumu partneri Ziemeļvalstīs un Baltijā.

Mūsu vērtības

OÜ “Malmerk Klaasium” vadās pēc četrām pamatvērtībām, kas nosaka mūsu darbības veidu un kultūru, kā arī garantē lielisku darba rezultātu!

Uzticamība

Mēs vadāmies pēc principa “deviņas reizes nomēri, vienreiz nogriez”, mēs nebaidāmies pēc vajadzības pateikt “nē” un mēs rīkojamies gudri, pārdomāti un caurskatāmi, balstoties uz zināšanām, faktiem un aprēķiniem, tādējādi rūpējoties kā par savu, tā arī klientu drošību.

“Malmerk Klaasium” netic hierarhijai, bet gan komandai, kas ir vienota un kuru veido cits citu pilnveidojoši komandas locekļi. Katrs komandas loceklis, būdams savas jomas profesionālis, dod savu ieguldījumu, lai komanda būtu zinoša un kompetenta, tādējādi nodrošinot produktu un pakalpojumu kvalitāti.

Pateicoties tam, kā mūsu komanda apmierina klientu vēlmes un rod risinājumu viņu raizēm, kā tur solījumus un nepieciešamības gadījumā iegulda vairāk nekā sākotnēji plānots, mūsu esošie klienti pie mums atgriežas un uzdrīkstas mūs ieteikt arī citiem.

Mērķtiecība

Mēs esam zinātkāra komanda ar mērķi nepārtraukti attīstīties. Mēs augstu vērtējam inovāciju, spēju domāt līdzi un drosmi uzņemties iniciatīvu. Tāpat mēs novērtējam un atbalstām komandas izaugsmi, kā arī zināšanu piemērošanu ikdienas darbā.

Mēs esam progresīva komanda, kas iet roku rokā ar jauninājumiem, mēs ikdienā izstrādājam un vienkāršojam gan savus, gan arī uz klientiem un partneriem vērstos procesus. Mēs pastāvīgi nodarbojamies ar produktu attīstīšanu, automatizāciju, kā arī iekšējo procesu uzlabošanu. Mēs savu produktu izstrādāšanā un uzņēmuma attīstīšanā aktīvi iesaistām gan savus darbiniekus un partnerus, gan arī klientus.

Orientēšanās uz risinājumiem

Kā komanda mēs uzdrošināmies pārkāpt savu komforta robežu un nebaidāmies piedāvāt risinājumus sarežģītām problēmām. Mēs uzskatām, ka no sarežģītām situācijām nav jābēg, bet gan tām ir jārod konstruktīvs risinājums. Mēs veicam testus un pārbaudes, kā arī mācāmies no kļūdām, līdz nonākam līdz galējam risinājumam un uzņemamies atbildību.

Mēs protam un vēlamies uzklausīt savus klientus, no viņiem mācīties un viņus izglītot. Mēs vadāmies pēc klientu vajadzībām un vēlmēm, un sadarbības gaitā koncentrējamies uz viņu vajadzību un vēlmju apmierināšanu un problēmu atrisināšanu.

Godīgums un gādība

Mēs esam saliedēta komanda, kurā viens otru papildinām. Mēs mācāmies no savām un citu kļūdām un koncentrējamies uz attīstību. Mēs savā komandā novērtējam cits cita domas un idejas. Komandas locekļu iesaistīšana, cieņa un rūpes citam pret citu, kā arī iespēja bez šķēršļiem paust savas domas ir sadarbības un panākumu pamatā.

Mēs novērtējam godīgu, pārskatāmu un savlaicīgu komunikāciju gan ar klientiem un partneriem, gan arī kolēģiem. Mēs uzdrošināmies atzīt savas kļūdas, un to pašu sagaidām arī no klientiem un partneriem.

Mēs augam

Pamatojoties uz pašu produkciju un spēcīgo komandu, paplašinam savu tirdzniecības tīklu Baltijas un Skandināvijas valstīs. Esam atvērti sadarbībai.