• Eesti
 • English
 • Finnish
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Norwegian Bokmål
 • Russian
 • Swedish
 • +372 6599 240

OÜ Malmerk Klaasium

on Malmerk Kontserni ettevõte, mille põhitegevusaladeks on

 • rõdu- ja terrassiklaaside,
 • rõdupiirete,
 • varikatuste,
 • talveaedade,
 • suitsunurkade valmistamine ja paigaldamine.

Firma loodi AS Malmerk Fassaadid rõdutoodete osakonna baasil 1. veebruaril 2013.a. Ettevõtte meeskond on kontsernis tegutsenud omal alal alates 1997. aastast.

Endise rõduosakonna tööde mahud on aastate jooksul järjekindlalt kasvanud ning lisaks Eesti turule on toodangut olulisel määral müüdud ka Lätti, Leetu, Rootsi, Norra ja Soome.

2012. aasta lõpus valmis ettevõtte oma rõdu- ja terrassiklaaside süsteem. Uus süsteem baseerub ettevõtte inseneride poolt välja töötatud profiilidel ja plastosadel ning on edukalt läbinud Soomes VTT turvalisustestid ja süsteemil on ka CE-märgistuse sertifikaat. 2016. aastal tõime turule ka oma klaas-alumiinium rõdupiirde ja varbpiirde.

OÜ Malmerk Klaasiumi tooted on projekteeritud ja valmistatud pikaajalise kogemusega spetsialistide poolt ning koosnevad kõrgelt tunnustatud tootjate materjalidest. Ladusa tootmise ja õppinud paigaldajate koostöös tagatakse klientidele kõrgekvaliteetne ja konkurentsivõimelise hinnaga toode. Suur kogemustepagas, kiirelt laiendatavad tootmisressursid, kindel tarnijate võrgustik, tugevatel alustel finantsvõimekus ja ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi kohaselt toimimine lubab meil vastu võtta ja teostada tellimusi eraisikutest suurte kinnisvara arendusprojektideni.

Meie missioon

Muuta välispinnad praktiliseks, turvaliseks ja pidevat kasutust leidvaks väärtuslikuks ruumiks.

Meie visioon

Olla eelistatuim klaas-alumiinium rõdu- ja terrassitoodete partner Põhjamaades ja Baltikumis.

Meie väärtused

OÜ Malmerk Klaasiumil on välja kujunenud 4 põhiväärtust mis defineerivad meie tegutsemisviisi ja kultuuri ning garanteerivad suurepärase töö tulemi!

Usaldusväärne

Meeskonda valdab mentaliteet „9 korda mõõda, üks kord lõika“, julgus öelda „ei“ kus vaja ning tegutseda targalt, läbimõeldult ja läbipaistvalt tuginedes teadmistele, faktidele ja arvutustele, tagamaks nii enda kui ka klientide turvalisuse.

Malmerk Klaasium ei usu hierarhiasse, vaid ühtsesse ja üksteist täiustavasse meeskonda. Olles oma ala professionaal annab igaüks oma panuse tagades asjatundliku, pädeva ja kompetentse meeskonna ning kindlustades seeläbi kvaliteetse toote ja teenuse.

Meie tiimi järjepidevus klientide soovide täitmisel ja murede lahendamisel, lubadustest kinni pidamisel ning vajadusel panustada enam, kui esialgselt plaanitud, paneb olemasolevaid kliente meie juurde tagasi tulema ja julgema meid ka soovitada.

Edasipüüdlik

Oleme õpihimuline meeskond, eesmärgiga pidevalt areneda. Meeskonnana hindame innovatiivsust, initsiatiivi, kaasamõtlemist ja eestvedamisjulgust. Hindame ja toetame meeskonna enesearengut ning õpitu rakendamist igapäevatöös.

Oleme edumeelne meeskond, käime uuendustega kaasas ja arendame ning lihtsustame igapäevaselt nii enda kui ka klientidele ja partneritele suunatud protsesse. Tegeleme järjepidevalt tootearendusega, automatiseerimisega ning sisemiste protsesside parendamisega. Kaasame oma toote- ja ettevõtte arengusse aktiivselt nii oma töötajaid, partnereid kui ka kliente.

Lahendustele orienteeritud

Meeskonnana julgeme astuda välja oma mugavustsoonist ning ei löö risti ette keeruliste lahenduste ees. Usume, et keerulised olukorrad pole põgenemiseks vaid konstruktiivselt lahendamiseks. Teeme teste, katsetame ning õpime vigadest kuni jõuame lõpplahenduseni ning võtame vastutuse.

Me oskame ja tahame kliente kuulata, nendelt õppida ja neid harida, lähtume nende vajadustest ja soovidest ning keskendume koostöös klientidega nende vajaduste ja soovide täitmisele ja murede lahendamisele.

Aus ja hooliv

Oleme ühtehoidev tiim, kus täiustame üksteist, õpime enda ja üksteise vigadest ning keskendume arengule. Meeskonnana väärtustame üksteise mõtteid ja ideid. Kaasamine, lugupidamine, hoolivus ning mõtete takistuseta väljendamine on koostöö ja edu aluseks.

Hindame ausat, läbipaistvat ja õigeaegset kommunikatsiooni nii klientide, partnerite kui kolleegidega. Julgeme tunnistada oma vigu ja ootame sama ka meie klientidelt ja partneritelt.

Oleme kasvamas

Omatoodete ja tugevnenud meeskonna baasil oleme laiendamas oma müügivõrku Balti- ja Põhjamaadesse. Oleme koostööpakkumisteks valmis.