• Eesti
  • English
  • Finnish
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Norwegian Bokmål
  • Russian
  • Swedish
  • +372 6599 240

Rõduklaaside helipidavus

Rõdu klaasimine võimaldab tõhusat lahendust tänavamüra vähendamiseks ja helikeskkonna parandamiseks korterites ning rõdudel.

Euroopa Standardikomitee EN 20140-10:2016 standardi kohaselt võib rõdu klaasimine oluliselt vähendada välismüra. Standardikomitee standardi kohaselt läbiviidud heli summutamise testid hindavad rõdu klaasimise jõudlust heli edasikandumise vähendamisel. Testitulemused väljendatakse kaalutud helireduktsiooni indeksi (Rw) näitajana.

Testide põhjal on leitud, et rõdu klaasimise süsteemid saavutavad helireduktsiooni tasemeid kuni 20 dB [1].

Kaalutud helireduktsiooni indeks (Rw) on õhustiku heliisolatsiooni mõõt, mida klaasimise süsteem pakub. Kõrgem Rw väärtus näitab suuremat heliisolatsiooni võimet. EN 20140-10:2016 standardi kohaselt läbiviidud testid pakuvad väärtuslikku teavet rõdu klaasimise toodete helireduktsiooni võimekuse kohta, aidates arendajatel ja ehitajatel teha teadlikke otsuseid nende süsteemide valimisel ja rakendamisel.

Lisaks Rw väärtusele on oluline arvestada D-kaalutud helireduktsiooni indeksiga (Dw), kui hinnatakse rõdu klaasimise heli summutamise jõudlust. Dw esindab helireduktsiooni erinevate sageduste lõikes, pakkudes süsteemi efektiivsusest täielikumat arusaama tänavamüra vähendamisel.

Rõdu klaasimise puhul jääb Dw väärtuste vahemik tavaliselt 10 ja 14 dB vahele [2].

Optimaalse helisummutuse saavutamiseks on oluline minimeerida heli edasikandumist läbi teiste konstruktsiooni elementide ja sidekanalite. Selleks tuleb pöörata hoolikat tähelepanu tihendamisele ja ehitusdetailidele, tagades potentsiaalsete helilekkimiskohtade tõhusa käsitlemise. Sobivate tihendusmeetmete kasutamisega ja kvaliteetsete materjalide kasutamisega saab tõhustada rõdu klaasimise süsteemi üldist heliisolatsiooni jõudlust.

Oluline on märkida, et konkreetseid helisummutuse nõudeid võib mõjutada projekti asukoht, kohalikud regulatsioonid ja individuaalsed eelistused.

Helispetsialistide või rõdu klaasimise valdkonna ekspertide konsulteerimine ning asjakohaste standardite järgimine aitab tagada valitud süsteemi vastavuse soovitud heliisolatsiooni eesmärkidele.

Allikad: European Committee for Standardization. (2016). EN 20140-10:2016 Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 10: Laboratory measurement of the sound reduction index between two adjoining rooms (ISO 10140-10:2015). Brussels: CEN.