• Eesti
  • English
  • Finnish
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Norwegian Bokmål
  • Russian
  • Swedish
  • +372 6599 240
Tagasi

Case Study: Kortermaja edukaks renoveerimiseks kulub ära rõdude klaasimine

Kortermaja renoveerimine, ja sellega sageli kaasaskäiv rõdude klaasimine, on valik paljude korteriühistute laual. Sellega võib tekkida rohkelt küsimusi, sest vaja on majaelanike ühist otsust ja investeeringut. Katsumusi on aga kergem ette võtta, kui on võimalik kõrvalt näha teiste kogemusi.

2016. aasta augustis tuli Malmerk Klaasium appi KÜ Sütiste 39 renoveerimistöödele, pakkudes oma oma nõu ja jõudu rõdude klaasimisel. Palusime neilt kommentaari erinevate renoveerimistöödega kaasaskäivate teemade ja ka meie koostöö kohta.

Kortermaja enne renoveerimist

Kui pikk oli protsess otsusest maja renoveerida, kuni renoveerimistööde alguseni?

Kortermaja renoveerimisotsustele eelneb valdavalt pikk ettevalmistusperiood. KÜ Sütiste 39 puhul viisime läbi maja esmased renoveerimisetapid aastatel 2003-2007 (küttesüsteem, katus, otsaseinad, trepikojad, liftid). Selle renoveerimise käigus teadvustusid meile mitmed probleemid (eelkõige külmasildade ja puuduliku ventilatsiooni kohta) ning sisuliselt sellest ajast alates algas ettevalmistus ka uueks renoveerimisetapiks.

Reaalsed otsused konkreetsete eesmärkide ja võimalike lahendustega said vastu võetud 2014., 2015. ja 2016. aasta üldkoosolekutel (SA Kredex tingimuste selgumine aasta 2015 märtsis nõudis korrektsioone nii 2015. kui ka 2016. aasta otsustes) ning renoveerimistööd algasid reaalselt augustis 2016.

Kokkuvõttes – ettevalmistus renoveerimiseks toimus aastaid, korrektsioone üldkoosoleku otsustes pidime tegema kolmel erineval aastal ja üldkoosolekul, 20. aprillil 2016 toimunud üldkoosolekul vastuvõetud otsuseid saime realiseerima asuda augusti keskel 2016.

Kas mingil hetkel kaaluti ka renoveerimist ilma Kredexi toeta või väiksemas mahus?

Ei. Me saime aru, et osalise renoveerimisega jäävad mõned probleemid lahendamata. Lähtusime teadmisest, et enne kui millestki loobume, kaalume tervikrenoveerimise võimalusi.

Kas kaaluti ka rõdude klaasimise väljajätmist renoveerimise üldmahust?

Jah. Rõdude klaasimine või mitteklaasimine sõltus eelarvest. Otsustasime, et kui mahub meie poolt eeldatud eelarvesse, siis realiseerime.

Kas ühistul oli keeruline selgitada majarahvale rõdude klaasimise valikuid? Millised olid põhilised poolt ja vastu argumendid?

Ei. Kui eesmärgid on selged, siis ei ole keeruline selgitada ja põhjendada. Rõdude klaasimise põhilised poolt argumendid olid: piirete kaitsmine sademete ja sademetest tulenevate külmumiskahjude eest; tuulekülma vähendamine sundventilatsioonisüsteemi väljaehitamisel; hoone esteetilise ilme parandamine ning individuaalsete maja fassaadi avatäidete „improvisatsioonide“ välistamine.

Kas ja kui palju saab ühistu peatöövõtjale ette kirjutada, milliseid alltöövõtjaid objektil kasutada?

Läbirääkimiste küsimus. Saab, kui tahta. Reeglina on peatöövõtjatel väljakujunenud partnerid, kellega neil töö sujub ladusamalt. Küsimus on eri meeskondade koostöö võimekuses, usalduses, vastutustundes, jne. Juhul kui ettevõtetel on olnud varasemalt mingid konfliktid, siis on muidugi keeruline.

Kuidas jõudis ühistu otsuseni kasutada rõdude klaasimiseks Malmerk Klaasium OÜ pakutavat toodet?

Me võtsime pakkumisi eri ettevõtetelt. Analüüsisime, uurisime referentse ja tegime omad eelistused.

Kuidas hindate renoveerimistoetuse taotlemise protsessi – kas see on võimetekohane igaühele, nõuab palju aega ja süvenemist või ekspertiisi paljudes valdkondades? Kas ilma eksperte kaasamata on võimalik seda teostada?

Renoveerimistoetuse taotluse protsess ei ole lihtne. Jah, see on jõukohane, kui leitakse aega ja tahtmist ning hoitakse fookuses olulist.

Kindlasti soovitan protsessi kaasata eksperdid, veel parem on leida projektijuht, kes suudab minna detailidesse. Pealiskaudsus, ajapuudus, mittepühendumine, on takistused mis ei võimalda edukat ja efektiivset renoveerimist.

Meie kogemus on, et kogu protsessi jooksul tuleb olla tähelepanelik ja tuleb süveneda. Inimesed eksivad – enamasti tahtmatult. Kui viga ei leia õigeaegselt, siis reeglina peab keegi selle eest maksma. Tihti on selleks tellija. Kui vea leiad planeerimise käigus, siis on võimalik asju prandada kulusid omamata. Konsulteerimine ja nõu pidamine, alternatiivide kaalumine, on igati õigustatud

Kas soovitaksite koostööd meie ettevõttega ka teistele korteriühistutele?

Malmerk on olnud koostööaldis, avatud ning kohati väga aus. Suhtlus Malmerkiga on olnud seni igati positiivne. Kas me soovitaksime Malmerki teistele ühistutele – tõenäoliselt. Meie koostööprojekt on hetkel pooleli. Usutavasti ei teki probleeme, mis meie arvamust peaksid muutma. Jah, me soovitame koostööd Malmerkiga!

Tagasi