• Suomi
 • englanti
 • eesti
 • latvia
 • liettua
 • kirjanorja
 • venäjä
 • ruotsi
 • +372 6599 240

25.5 2018 tuli voimaan uusi eurooppalainen tietosuojadirektiivi GDPR (General Data Protection Regulation). Henkilökohtaisten tietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää, joten haluamme varmistaa, että toimintamme noudattaa uutta säädöstä, ja että se miten keräämme, käytämme ja jaamme näitä tietoja, olisi läpinäkyvää. Tämän tietosuojapolitiikan tavoite on auttaa sinua ymmärtämään:

Jos haluat, että lähetämme sinulle tarjouksen, pyydämme sinua antamaan meille luvan kyselykaavakkeen sisältämien tietojen käsittelyyn. Prosessoimme tietojasi tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten ja seuraavin oikeudellisten perustein:

Mitä tietoja keräämme sinusta?

Sinulta kerätyt tiedot ovat palvelun eri vaiheissa seuraavat:

KYSELYVAIHEESSA:

Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa pyydämme aluksi seuraavia tietoja:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Paikkakunta (yksityishenkilöillä usein asuinpaikan osoite)

Tarjouspyynnön tekemiseksi seuraavassa vaiheessa myös:

 • Tarkka osoite (katu, talo, asunto, kunta, maa)

SOPIMUSVAIHEESSA lisäksi:

Henkilötunnus

Käytämme lisäksi Google Analyticsin ominaisuuksia keräämällä verkkosivustollamme yleisiä tietoja siitä, miten sivustomme löydetään, mitä sieltä etsitään jne. Tällöin emme kerää henkilökohtaisia ​​tietoja.

Miten käytämme kerättyjä tietoja

Käsittelemme tietojasi sinun ja kolmansien osapuolten etujen mukaisesti, samalla toteuttaen asianmukaisia ​​toimenpiteitä yksityisyytesi suojaamiseksi. Tämä tarkoittaa, että käsittelemme tietojasi seuraavissa tarkoituksissa:

 • Keräämämme tiedot käytetään pääasiassa kirjanpitotarkoituksiin (esim. laskutukseen) ja sopimuksen tekemiseen.
 • Korkealaatuisen palvelun tarjoamiseksi (mukaan lukien mittaus, valmistus, toimitus ja asennus).
 • Palvelujemme ja tuotteidemme koskevan palautteen saamiseksi sekä kyselyvaiheessa että sopimusvelvoitteiden täyttämisen aikana, jotta voimme kehittää tuotteitamme ja tehostaa palveluitamme.
 • Tuotteiden ​​teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muuten ratkaisemiseksi.
 • Malmerk Klaasium OÜ:n, asiakkaidemme tai julkisyhteisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi lain edellyttämällä tai muulla sallitulla tavalla.
 • Henkilökohtaisesti tunnistamattomia tietoja käytetään yleisten trendien ja mittareiden laskemiseen sekä yrityksen, tuotteiden ja palvelujen kehityksen arviointiin.

Tietojesi käsittelijät yrityksessämme ovat lähinnä myyntihenkilöstö, projektipäällikkö, mittaaja, kirjanpitäjä ja toimitusjohtaja. Muiden tilaukseesi liittyvien työntekijöiden (esim. tuotannossa) osalta tilaustiedot on muunnettu numerokoodeiksi ja työnumeroiksi.

Miten ja kenen kanssa jaamme kerättyjä tietoja

Välitämme tietojasi Malmerk Klaasium OÜ:n ulkopuolella silloin kun uskomme, että näiden tietojen käyttö, säilyttäminen tai julkaiseminen on välttämätöntä seuraavista syistä:

 • Jotta noudatettaisiin sovellettavia lakeja, määräyksiä, tuomioistuimen päätöksiä tai täytäntöön pantavia kansallisia vaatimuksia.
 • Sovellettavien palveluehtojen noudattamiseksi, mukaan lukien mahdollisten rikkomusten tutkiminen.
 • Petosten tai turvallisuus- ja teknisten ongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi tai muutoin käsittelemiseksi.
 • Malmerk Klaasium OÜ:n, asiakkaidemme tai julkisyhteisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi lain edellyttämällä tai muulla sallitulla tavalla.
 • Tarvittaessa alihankkijoiden kanssa paremman ja nopeamman palvelun ja tuotteen asennuksen suorittamiseksi.

Jaamme henkilökohtaisesti tunnistamattomia tietoja emoyhtiön ja kumppaneiden (mainostoimistot, alihankkijat, kirjanpito-ohjelmistojen toimittaja jne.) kesken. Julkisesti jaamme esimerkiksi tietoja, jotka kertovat tuotteidemme yleisistä trendeistä tai sellaisia joita alihankkija tarvitsee toimittaakseen tuotantomateriaaleja tiettyä asiakasta varten jne.

Kuinka ja miten pitkään tiedot tallennetaan ja suojataan

Tallennamme tiedot kirjanpito-ohjelmistoon ja yhtiön sisäiselle palvelimelle mahdollisimman lyhyeksi aikaa ja niin pitkäksi aikaa kuin kansalliset lait (esimerkiksi kirjanpitolaki) edellyttävät.

Säilytämme verkkosivuston kyselykaavakkeen kautta saatuja tietoja niin kauan kunnes asiakas haluaa poistaa tiedot. Sen jälkeen muunnamme asiakkaan pyynnöstä kyseiset tiedot henkilökohtaisesti tunnistamattomaan muotoon, jotta tilastolliset analyysit ja raportit olisivat edelleen mahdollisia.

Jos kyselyvaihe on mainittu sopimuksessa, säilytämme sekä kyselyn että sopimuksen henkilötietoja kirjanpitolain määräaikojen mukaisesti.

Miten voit tarkastella ja tarkistaa tietosi?

Tietojesi tarkistamiseksi ota yhteyttä puhelimitse Malmerk Klaasiumin vaihteeseen +372 6599 240 tai lähetä sähköposti osoitteeseen klaasium@malmerk.ee. Sinut ohjataan työntekijälle, jonka tehtävänä on varmistaa henkilötietojen suojaamista koskevien säädösten noudattaminen.

Miten välitämme talon sisällä kerättyjä tietoja muille

Jos tilauksen toimituksessa tarvitaan alihankkijan käyttöä, vähimmät tarvittavat henkilötiedot välitetään toimijalle kryptattuna digitaalisessa kontissa.

Muuta tärkeää tietosuojasta

Tietosuojakäytännön muutokset

Voimme muuttaa ja täydentää tietosuojakäytäntöjä aika ajoin. Ilmoitamme jokaisesta päivityksestä tällä sivustolla (teksti keltaisella taustalla), merkittävistä muutoksista ilmoitamme myös verkkosivustolla. Aikaisempia versioita säilytämme omalla palvelimellamme, joten jos haluat tutustua niihin, ota yhteyttä.

Asiakkaan vahvistus

Vakuutan, että olen antanut henkilökohtaiset tietoni kyseisen yrityksen käyttöön. Minulle on kerrottu, että minulla on oikeus pyytää tietojeni päivitystä, kysyä tietojeni käytöstä sekä vaatia tietojeni peruuttamista tai poistamista milloin tahansa.