• Eesti
 • English
 • Finnish
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Norwegian Bokmål
 • Russian
 • Swedish
 • +372 6599 240

Hea päringu esitaja!

Kindlasti olete kursis, et 25. mai 2018 jõustus uus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR (General Data Protection Regulation). Meile on Teie isikuandmete kaitse väga oluline, mistõttu hoolitseme selle eest, et meie tegevus oleks selle määrusega kooskõlas ning see kuidas me kogume, kasutame ja jagame teie andmeid oleks läbipaistev. Käesolev privaatsuspoliitika eesmärk on aidata teil aru saada:

Kui soovite, et saaksime Teile saata hinnapakkumise, palume anda meile nõusolek päringuvormi sisestatud andmete töötlemiseks. Töötleme Teie teavet privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja järgmistel õiguslikel alustel.

Mis andmeid me Teie kohta kogume

Teie kohta kogutavad andmed on vastavalt teenuse osutamise etapile järgmised:

PÄRINGU FAASIS:

Päringu faasi esimeses etapis küsime järgmisi andmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-maili aadress
 • Objekti asukoht (eraisiku puhul on see tihtipeale elukoha aadress)

Päringu faasi teises etapis konkreetse hinnapakkumise tegemiseks küsime lisaks:

 • Täpne aadress (tänav, maja, korter, asula, riik)

LEPINGU FAASIS küsime täiendavalt:

 • Isikukood

Lisaks kasutame oma kodulehel Google Analyticsi võimalusi, et koguda üldist infot selle kohta kuidas meie kodulehele jõutakse, mida vaadatakse ja otsitakse, jmt. Isikuandmeid me selle raames ei kogu.

Kuidas me kasutame kogutud andmeid

Töötleme Teie andmeid enda ja kolmandate osapoolte õigustatud huvides, rakendades seejuures teie privaatsuse kaitsmiseks asjakohaseid meetmeid. See tähendab, et töötleme Teie teavet järgmistel eesmärkidel:

 • Kogutud andmeid kasutame eelkõige raamatupidamislikel eesmärkidel (nt arve koostamine) ja lepingu sõlmimiseks. Enne lepingu sõlmimist võime vajadusest lähtuvalt kasutada teie isikukoodi maksekäitumise kontrolliks.
 • Teenuse kvaliteetseks osutamiseks (sh mõõdistamine, tootmine, saatmine ja paigaldamine).
 • Meie teeninduse ja toodete kohta tagasiside küsimiseks nii päringu faasis kui ka lepinguliste kohustuste täitmise jooksul, et arendada meie tooteid ning teha teenindust efektiivsemaks. Samuti annate nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil ning OÜ Malmerk Klaasium võib teile edastada turundusliku iseloomuga teadaandeid teie poolt antud kontaktandmeid kasutades pärast tööde lõpetamist. Antud nõusoleku raames võime saata pakkumisi toodete ja teenuste osas ning kliendi rahuolu küsitlusi toote ja teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil. Teil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest OÜ Malmerk Klaasiumi e-kirja teel.
 • Toodetes tehniliste probleemide tuvastamiseks, vältimiseks või muul moel lahendamiseks.
 • Malmerk Klaasium OÜ, meie klientide või avalikkuse õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks seadusega nõutaval või lubataval moel.
 • Isikut mittetuvastaval moel üldistatult trendide ja mõõdikute arvutamiseks ning ettevõtte, toodete ja teeninduse arengu hindamiseks.

Teie andmete peamisteks käsitlejateks meie ettevõttes on müügipersonal, projekti eest vastutav projektijuht, mõõdistaja, raamatupidaja ja tegevjuht. Teiste Teie tellimusega seotud töötajatele (näiteks tootmistööline) on tellimuse info viidud nummerdatud koodide ja töönumbrite kujule.

Kas, kuidas ja kellega me jagame kogutud andmeid

Jagame Teie teavet Malmerk Klaasium OÜ-st väljaspool, kui meil on alust heauskselt arvata, et juurdepääs sellele teabele, selle kasutamine, säilitamine või avalikustamine on vajalik järgmistel põhjustel:

 • Selleks, et järgida mis tahes kohaldatavaid seadusi, määrusi, kohtumenetlusi või täitmisele kuuluvaid riiklikke nõudeid. Edastame infot andmekogude pidajatele (sh Creditinfo Eesti AS-le või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit) õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha kolmandatele isikutele võimalikuks Teie maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine.
 • Kohaldatavate teenusetingimuste jõustamiseks, sh võimalike rikkumiste uurimiseks.
 • Selleks, et tuvastada ja ära hoida pettusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul viisil nendega tegeleda.
 • Malmerk Klaasium OÜ, meie klientide või avalikkuse õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks seadusega nõutaval või lubataval moel.
 • Vajadusel oma alltöövõtjatega tervikliku ning kiirema teenuse osutamise ja toote paigaldamise eesmärgil.

Võime avalikult, oma emaettevõttega ja partneritega (reklaamiettevõtted, alltöövõtjad, raamatupidamistarkvara tarnija jne) jagada isikut mittetuvastavat teavet. Näiteks jagame avalikult teavet, et näidata trende meie toodete üldise käekäigu kohta, teha alltöövõtjatele tootmismaterjali tarnetellimusi spetsiifilise kliendi tellimuse täitmiseks, jne.

Kuidas ja kaua me talletame ja kaitseme kogutud andmeid

Kogutud andmeid talletame raamatupidamistarkvaras ja ettevõtte siseserveris vastavalt ettevõtte sisemistele protsessidele nii lühikest aega kui võimalik ja nii pikalt kui nõuavad riiklikud seadused (nt raamatupidamisseadus).

Kodulehe päringu vormi kaudu meile edastatud andmeid hoiame seni kuni klient soovib oma andmete kustutamist. Seejärel viime kliendi soovil päringus oleva info isikut mittetuvastavale kujule, et jääks alles võimalus teha statistilist analüüsi ja aruandeid.

Kui päring läheb lepingusse, siis hoiame nii päringu kui lepingu isikuandmeid vastavalt raamatupidamisseaduses ettenähtud tähtaegadele.

Kuidas Te saate oma andmetega tutvuda ja neid kontrollida

Oma andmete kontrollimiseks palun võtke ühendust Malmerk Klaasium OÜ infotelefoniga 6599 240 või saatke e-mail klaasium@malmerk.ee aadressile. Sealt suunatakse teid vastava töötaja poole, kelle tööülesandeks on tagada vastavus isikuandmete kaitse määrusega.

Kuidas me edastame andmeid, mida me ettevõttesiseselt kogume

Kui toote paigaldamisel tekib vajadus kasutada alltöövõtjat, siis minimaalselt vajalikud isikuandmed edastatakse talle krüpteeritud kujul digikonteineris.

Muu oluline privaatsus info

Privaatsuspoliitika muudatused

Me võime privaatsuspoliitikat aegajalt muuta ja täiendada. Igast täiendusest anname siin lehel teada (kollase taustaga tekst) ning olulisemate muudatuste korral teeme teavituse ka kodulehel. Varasemaid versioone hoiame oma serveris seega kui on soov nendega tutvuda, siis palun võtke meiega ühendust.

Kliendi kinnitus

Kinnitan, et olen oma isikuandmed nimetatud ettevõttele ise kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta ning samuti käesolevaga antud nõusolek igal hetkel tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.