• Svenska
  • Engelska
  • Estniska
  • Finska
  • Lettiska
  • Litauiska
  • Norskt Bokmål
  • Ryska
  • +372 6599 240

Vinterträdgård

Är lösningarna för vinterträdgårdar värmeisolerade?

Nej, Malmerk Klaasium erbjuder endast s k „kalla“ lösningar. Alla produkter är av enkelglas så de håller inte värmen. Å andra sidan erbjuder vårt systerföretag Malmerk Fassaadid värmeisolerade vinterträdgårdar.

Tillhandahåller ni endast bärande konstruktioner av aluminium eller kan de utföras av andra material (annan metall, trä…)?

Malmerk Klaasium erbjuder endast bärande konstruktioner i aluminium. Våra produkter kan dock monteras på befintliga metall-, trä- o a konstruktioner.

Vad för slags lösningar har ni för öppningskompletteringar?

Alla våra produkter kan användas som öppningskompletteringar: balkongglas, terrassglas, räcken och fasta glaspartier. Vi behöver helst en preliminär idé för lösningen för vinterträdgården i samband med prisförfrågan. Så är det enklare för oss att säga om den önskade lösningen går att utföra eller inte.

Tillhandahåller ni även fasta glasväggar förutom terrassglas med / utan ramar?

Ja, även fasta glaspartier passar för öppningar vid terrasser och vinterträdgårdar. Det finns olika lösningar, förslag om en lämplig lösning kan ges först efter en prisförfrågan när vi vet mer om öppningen som ska glasas.

Tillhandahåller ni även kanalplast för skärmtak?

I rekommenderar vi inte kanalplast för skärmtak på grund av flera gånger kortare livslängd och mindre hållbarhet jämfört med glas.