• Svenska
  • Engelska
  • Estniska
  • Finska
  • Lettiska
  • Litauiska
  • Norskt Bokmål
  • Ryska
  • +372 6599 240

Vilka glas rekommenderar ni för räcken och varför?

Malmerk Klaasium rekommenderar att alltid använda minst laminerat glas för räcken eftersom det är säkrare om glaset av någon anledning skulle gå sönder. Laminatet håller ihop det brutna glaset och hindrar bitarna från att falla ned från balkongen. Härdat och laminerat glas är ännu säkrare. Vad gäller glasets kulör så rekommenderar vi att välja en så ogenomskinlig lösning som möjligt, annars börjar man använda olika insynsskydd på varje balkong i ett flerbostadshus vilket påverkar husets utseende negativt.

Kan även balkongglas monteras på balkongräcken?

Ja, våra glas-aluminium- och spröjsräcken är utarbetade så att balkongglas kan monteras på dem vid ett senare tillfälle.

Tillhandahåller ni även helglasräcken?

Ja, vårt sortiment inkluderar bland annat olika lösningar för helglasräcken. Se närmare på sidan för helglasräcke.

Hur ska monteringsytan för räcken vara?

Det bästa monteringsunderlaget är ett rejält, tillräckligt tjockt betonggolv. Räcken kan även monteras på andra underlag men det kräver granskning och bedömning av en specialist i förväg.