• Svenska
  • Engelska
  • Estniska
  • Finska
  • Lettiska
  • Litauiska
  • Norskt Bokmål
  • Ryska
  • +372 6599 240

Bruksanvisning

1320232647STEG 1

Det öppningsbara balkonginglasningssystemet består av en övre och en nedre styrprofil i aluminium och härdade glasskivor med påmonterade hjul. Hjulens och profilernas konstruktion möjliggör att flytta glasen mellan profilerna efter varandra.

Gör så här för att öppna det första glaset: lossa den nedre regeln med ena handen och öppna det övre barnlåset med andra handen genom att dra draglinan nedåt så att det första glaset viks 90 grader inåt. Det första glaset kan även fixeras i vädringsläget genom att släppa draglinan vid första eller andra öppningen.

1320232646STEG 2

Det nästa glaset kan flyttas till det föregående glasets plats och vikas 90 grader inåt på samma sätt. Glasen får aldrig flyttas med våld. (Om glasen inte löper smidigt eller har fastnat helt ska underhåll av balkongglas utföras av vårt underhållsteam).

Det övre och det nedre hjulet på glaset går ut ur profilerna genom särskilda urtag. På samma sätt öppnas alla glas, även sådana som flyttas över ett hörn.

1320232645STEG 3

Slutligen sitter balkongglasen inåtvikta som bokblad vid ena väggen och hela balkongen är öppen. Vid öppning av glas / glasen fixeras glasen som regel med hjälp av ett gummifäste på väggen (i undantagsfall sitter fästet i taket eller på den nedre profilen).

När balkongen ska stängas flyttas alla glas tillbaka till sina platser; det är viktigt att även stänga det nedre låset (regellåset).

Underhållsanvisning

1320232644

Det är enkelt att putsa glasens insida i stängt läge och utsidan när glasen är inåtvikta 90 grader. Glasen kan putsas med alla vanliga glasrengöringsmedel.

Insidan av den nedre profilen bör rengöras från skräp och damm minst en gång om året. För utvändigt underhåll räcker det med att rengöra profilerna med en fuktig trasa.

 

Balkong-och-terrassinglasning-bruk-och-underhallsanvisning PDF