• Svenska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Norskt Bokmål
 • Ryska
 • +372 6599 240

Vad är kulörurvalet för profiler?

RAL colorsStandardkulören är vit RAL 9010. Övriga baskulörer är mörkbrun RAL 8019 och mörkgrå RAL 7024. Övriga kulörer kan väljas enligt RAL-färgkartan. Plastdetaljerna är svarta.

Kan man välja andra kulörer i stället för klarglas?

Följande härdade glas kan användas:

 • 6, 8 & 10 mm klarglas;
 • 6, 8 & 10 mm tonat glas – brons och grått.

Hur lång är garantitiden för balkongglas?

Garantitiden för balkongglas är 2 år.

Hur väl skyddas balkongen från vind och regn?

En inglasad balkong är tillräckligt skyddad från dåligt väder. Vid en kombination av vissa ogynnsamma förhållanden kan lite vatten dock hamna på balkongen. Sådana förhållanden är kraftig omväxlande vind, snödrev, stark sidovind med regn. Glöm inte att ta hänsyn till detta när du ska ytbehandla balkongens invändiga ytor efter montering av balkonginglasning.

Kan glasspalterna tätas med något?

Spalterna mellan glasen kan tätas med mellantätningar och spalterna mellan glasen och väggen med ändtätningar som hjälper att höja balkongens vind- och regntäthet ytterligare. Det rekommenderas att ta bort mellan- och ändtätningarna för sommaren eftersom ständig direkt solstrålning kan göra tätningarna spröda.
Tätningar kan även köpas vid ett senare tillfälle. Fråga om offert hos våra återförsäljare.

Är balkongglas värmeisolerande?

Balkongglassystem utan ramar består av s k kalla aluminiumprofiler och enkelglas som flyttas mellan profilerna. En inglasad balkong kan inte fungera som ett varmt utrymme och temperaturen på balkongen kommer inte att motsvara lägenhetens inomhustemperatur.

Hur mycket kan glasen dämpa buller utifrån?

Balkonginglasning dämpar buller från gatan i genomsnitt med 10 – 14 dB. Provningsresultat avseende ljuddämpning: Rw = 20 dB (ISO140-4:1998, ISO717-1:2013); Dw = 10-14 dB (RIL192-2003). För att balkonginglasningen ska kunna ge maximal ljuddämpning måste ljudöverföring via andra konstruktioner och ledningar vara minimerad.

När behöver balkongglas underhåll?

Underhåll av balkongglas är absolut nödvändigt när glasen av någon anledning löper mycket trögt eller inte alls. Det är viktigt att aldrig flytta glasen med våld, detta kan skada flera olika plastdetaljer.

Hur kan balkongglasen putsas?

Glasens insida och utsida kan putsas direkt från balkongen eftersom utsidan av öppna glaspaneler hamnar på balkongen.
Vanliga glasrengöringsmedel för hushållsbruk kan användas.

Hur hållfasta är härdade glas?

6 mm härdat glas går sönder vid tryck på 425 MPa, vanligt ohärdat glas redan vid 150 MPa.

Hur stor vindlast tål balkongglas?

Balkongglas av Malmerk Klaasium har genomgått provning vid vindhastighet på 55 m/s.

 • 13 m/s Kraftig vind
 • 24 m/s Storm
 • 32 m/s Orkan
 • 55 m/s Godkänd vindlastprovning

Kan laminerat glas användas i denna konstruktion?

Nej. Systemet som vi tillhandahåller möjliggör endast användning av härdat enkelglas.

Hur många glas kan vikas till ena balkongsidan?

Vid öppning åt ena sidan är det optimala antalet glaspanelen 7 och det maximala 9.

Kan balkongglas även öppnas utifrån?

Balkongglasen kan inte manövreras utifrån, de är låsta inifrån med regel och barnlås. Dessutom sitter glasen fixerade med hjulen i profilen och öppnas endast inåt. Någon ytterligare låsning finns inte och är inte heller nödvändig.