• Svenska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Norskt Bokmål
 • Ryska
 • +372 6599 240

Terrasser

RAL colors

Vad är kulörurvalet för profiler?

Standardkulören är vit RAL 9010. Övriga baskulörer är mörkbrun RAL 8019 och mörkgrå RAL 7024. Övriga kulörer kan väljas enligt RAL-färgkartan. Plastdetaljerna är svarta.

Går det även att använda tonat glas i stället för klarglas?

Ja, man kan välja tonat glas i olika kulörer (t ex grön, rökgrå, blå).

Kan terrassglas tonas / täckas med folie efteråt?

Vi rekommenderar att bestämma dig redan vid beställning eftersom det är både svårt och dyrt att tona / täcka glaset med folie vid ett senare tillfälle och resultatet kan avvika från det önskade.

Är terrassglasen värmeisolerade?

Terrassglasen är av enkelglas, så det handlar om ett s k „kallt“ system som inte håller värmen.

Vad för slags underhåll behöver terrassglas?

Glasens insida och utsida kan putsas med vanliga glasrengöringsmedel. Smutsiga profiler rengörs lätt med fuktig trasa (gnid inte). Golvprofilen rengörs från damm och skräp med dammsugare efter behov.

Hurdan ska monteringsytan för terrassglas vara?

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan de två systemen. Terrassglas utan ramar är ett upphängt system, dvs att hela tyngden (minst 20…25 kg/m2) fixeras vid den övre ytan (innertak, skärmtak), så den ska tåla denna tyngd. Vid terrassglas med ramar överförs hela tyngden till golvet eftersom modulerna vilar på bottenprofilen; följaktligen behöver detta system ett hållbart golv som tål den aktuella lasten. Om den preliminära offerten blir godkänd kommer vår specialist att besöka objektet för att ta de nödvändiga måtten och bedöma monteringsunderlagets lämplighet.

Hur många moduler kan placeras på terrassens ena sida / hur breda kan glasen vara?

Modulens maximala bredd är 1500 mm men den beror även på modulhöjden. Det är viktigt att undvika för tunga moduler, annars blir det svårt att montera dem. Dessutom ska man ta hänsyn till att mycket breda moduler kan göra passageöppningen mycket trång. En skena rymmer upp till 4 moduler, dvs en sida av terrassen kan ha max 8 moduler, varav 4 öppnas åt ena sidan och 4 åt den andra sidan.

Är sådana glas säkra för barn?

Terrassglasen är härdade och går inte sönder så lätt. Om det händer att barnet springer/ramlar mot glaset är det föga sannolikt att glaset går sönder. Om det ändå händer så granulerar glaset till små bitar som inte är farliga för barn.

Går det även att låsa glasen?

Ja. Lösningen utan ramar har standardlåsning med en nedre regel och ett övre barnlås. Som alternativ kan den första glaspanelen omvandlas till en glasdörr med hjälp av trycke och lås (med nyckel).
Standardlösningen med ramar saknar låsning. Vid önskemål kan den kompletteras antingen med ett lås med hakkolv (med nyckel) eller med ett regellås.

Kan terrassinglasning även utföras försänkt?

Ja, system med och utan ramar kan utföras försänkta i golvet. Redan vid planering av terrassens golv/bottenplatta bör man tänka på om man vill utföra terrassglasens bottenprofil försänkt och vid behov rådfråga våra specialister.
Vid systemet med ramar är bottenprofilen med 4 spår ca lika bred som en terrassbräda, dvs att en bräda kan helt enkelt ersättas med profilen om möjligt. Närmare information om profilbredder och nödvändiga djup för försänkt utförande:

 • Bredd på skena med 2 spår 29 mm, nödvändigt djup 64 mm;
 • Bredd på skena med 3 spår 52 mm, nödvändigt djup 87 mm;
 • Bredd på skena med 4 spår 77 mm, nödvändigt djup 112 mm.

Alla styrskenor är 24 mm höga.

Är vattenavrinning från profilen säkrad vid försänkt utförande och i så fall hur?

Systemets bottenprofil har nödvändiga hål för att vatten ska kunna rinna ut ur profilen. Vidare vattenavrinning från terrassen och möjligheter till detta ska dock ombesörjas av kunden själv.

Tillhandahåller ni även skärmtak, förutom terrassglas?

Ja, det går att beställa skärmtak för terrasser / vinterträdgårdar hos oss. Läs mer på sidan för vinterträdgårdar.

Kan jag montera glasen själv?

Terrassglas med ramar är inte svåra att montera. Vid detta system erbjuds kunden möjligheten att sända oss måtten för systemet och sedan montera produkten själv.
Vid terrassglas utan ramar erbjuds produkten utan montering endast om beställaren har tidigare erfarenhet av montering av liknande system eftersom denna produkt kräver monteringsutbildning.

Vilket system (med eller utan ramar) tål väder / vind bättre?

Båda system är utarbetade för terrassinglasning och därför tåliga mot väder / vind. Alla objekt är dock olika och i vissa fall kan ett av systemen vara lämpligare för din terrass. Vår försäljningspersonal ger gärna råd i samband med offertlämnande.

Vilka uppgifter behövs för en preliminär offert?

Det är bäst att sända oss ett foto eller en skiss med mått som åtminstone ger en preliminär vision om vilken terrass / vinterträdgård som du vill ha.