• Svenska
  • Engelska
  • Estniska
  • Finska
  • Lettiska
  • Litauiska
  • Norskt Bokmål
  • Ryska
  • +372 6599 240

Terrasser

Med hjälp av terrassinglasning kan terrasser göras till vädertåliga användbara ytor, hålla utrymmet rent och minska uppvärmningskostnaderna. De är lämpliga för att komplettera såväl enfamiljshus, fritidshus som lokaler, t ex restauranger. En inglasad terrass är en mysig plats för avkoppling som möjliggör att njuta av sommaren längre, ända fram till senhösten.

För inglasning erbjuder vi två olika lösningar:

  • inglasning med ramar

  • inglasning utan ramar

Av glas kan man välja härdat klart eller tonat enkelglas. Aluminiumprofilerna pulverlackeras enligt RAL-färgkartan. Vid önskemål kan terrassglas kompletteras med låsbeslag.

Kom och se våra visningsprodukter på vårt kontor (Valdeku 132 i Tallinn och Tähe 114 i Tartu) vardagar kl 8:00-16:30. 

Processed with Snapseed.

Terrassglas med ramar

Ett lättmonterat skjutsystem med glas för terrasser består av moduler av aluminiumprofiler med glasskivor i. Modulerna flyttas smidigt på underhållsfria plastbelagda lagerhjul mellan den övre och den nedre styrskenan med 2, 3 eller 4 spår som är försedd med avrinningshål för vatten. Modulskarvarna är tätade med s k vindlås och borstlisttätning. Denna specialtätning dämpar ljud och gör terrassen damm- och vattentätare. Vindlåset har även säkerhetsfunktion – modulerna kan inte lyftas ned utifrån.

Läs mer

21Terrassinglasning utan ramar

Produkten är identisk med balkonginglasningssystemet och består av en övre och en nedre styrprofil och glas med liggande hjul mellan dessa. Konstruktionen av hjulen och profilerna möjliggör att flytta glasen ett i taget efter varandra. Man börjar öppna glasen från den första glaspanelen genom att vika den 90 grader inåt, nästa glas flyttas till dess plats och öppnas på samma sätt genom att vika det inåt. Slutligen ligger glasen inåtvikta som bokblad vid ena väggen och hela terrassen är öppen.

Läs mer