• Svenska
  • Engelska
  • Estniska
  • Finska
  • Lettiska
  • Litauiska
  • Norskt Bokmål
  • Ryska
  • +372 6599 240

RAL colors

Hurdant är urvalet av profiler och glas?

Urvalet av aluminiumprofiler enligt objektets behov (takstol av 50×50, 100×50 och/eller 150×50 fyrkantsrör), kulörurval enligt RAL-färgkartan. Glasurval: klarglas, tonat glas i brons och tonat glas i grått. Glastjocklek från och med 6 mm.

Tillhandahåller ni även skärmtak av andra material (med bärande konstruktion i trä, av metall/kanalplast i stället för glas)?

Malmerk Klaasium tillverkar och monterar endast skärmtak av glas/aluminium och helglas.

Jag vill även ha balkonginglasning förutom skärmtak. Vilken lösning rekommenderar ni?

Ovanför balkonger monterar vi endast skärmtak med svetsad aluminiumram som möjliggör att även montera balkonginglasning vid ett senare tillfälle. En svetsad ram ger skärmtaket nödvändig styvhet och hållfasthet.

Tillhandahåller ni även skärmtak i helglas?

Ja, vårt produktsortiment inkluderar även skärmtak i helglas med dragstänger. Läs mer här.

Vad ska man observera vid monteringsytan för balkongskärmtak?

Det är mycket viktigt att veta vad för slags yta skärmtaket ska monteras vid och hur tjockt detta material är. Om man planerar värmeisolering av ett flerbostadhus är det alltid bäst att montera skärmtaken i förväg. Senare är det mycket svårare eftersom man då behöver göra hål i isoleringen för att komma åt en lämplig monteringsyta för skärmtaket.

Vi vill ha ett skärmtak med dragstänger ovanför entrén. Vad borde vi ta hänsyn till / ta reda på?

Ett skärmtak me dragstänger behöver en rejäl monteringsyta av betongMonteringen kräver att monteringsstället är åtkomligt med bil. Inga istappar får bildas ovanför skärmtaket som kan falla ned på skärmtaket från en hög höjd. Det är viktigt att veta att det lämnas en liten spalt mellan väggen och glaset (några millimeter) och man behöver hitta en lämplig lösning för vattentätning av spalten i samråd med våra specialister – den ska vara både estetisk och funktionell. Lösningen väljs med hänsyn till objektets särdrag.